Riigikaitse

Sisukord

 • Eesti riigikaitse üldpõhimõtted

  ​Eesti riigikaitse eesmärgiks on kindlustada Eesti riigi iseseisvus ja sõltumatus, territoriaalne terviklikkus, põhiseaduslik kord ning rahva turvalisus.

  Väikeriigina on Eestile usutava ja toimiva riigikaitse ülesehitamine ...
  Loe edasi »

 • Sõjaline riigikaitse

  ​Sõjaline riigikaitse on osa terviklikust riigikaitsest, mille siht on ennetada sõjalisi ohte ning vajadusel tõrjuda neid sõjalise tegevusega. Sõjaline riigikaitse tugineb kahele võrdselt olulisele komponendile ...
  Loe edasi »

 • Riigikaitse juhtimine

  ​Vastavalt Eesti põhiseadusele on riigikaitse kõrgeimaks juhiks Vabariigi President. President nimetab ametisse kaitseväe juhtkonna, teeb Riigikogule ettepaneku kaitseväe juhataja või ülemjuhataja ametisse määramiseks või ametist ...
  Loe edasi »

 • Kaitsevägi ja Kaitseliit

  ​Kõige otsemalt tegelevad sõjalise riigikaitse ettevalmistamisega Kaitsevägi ja Kaitseliit.

  Rahu ajal on Kaitseväe ülesanne teostada Eesti territoriaalvete ning õhuruumi järelvalvet ja kontrolli tagada vajalik kaitsevalmidus ...
  Loe edasi »

 • Väeliigid

  ​Maavägi
  Maavägi on Eesti Kaitseväe (EKV) peamine väeliik, mis koosneb staabist, neljast kaitseringkonnast ja 1. Jalaväebrigaadist. 1. Jalaväebrigaadi koosseisu kuulub ka kaitseväe ainuke elukutselistest sõduritest ...
  Loe edasi »

 • Reservarmee ja ajateenistus

  ​Eesti kaitseväe peamine lahinguline jõud põhineb mobiliseeritaval reservväel. Rahuaegne kaitsevägi on suhteliselt väike ning on mõeldud eelkõige reservväe väljaõpetamiseks, vajaliku kiirreageerimisvõime ja mobiliseerimisvalmiduse hoidmiseks ning ...
  Loe edasi »

 • Rahvusvaheline koostöö ja osalemine välisoperatsioonidel

  ​Eesti sõjalises riigikaitses on oluline roll ka rahvusvahelisel koostööl. Eelkõige tuleb ära märkida kolme Balti riigi sõjalise koostöö projekte ning osalust NATO ja EL poolt ...
  Loe edasi »