Eesti riigikaitse üldpõhimõtted

​Eesti riigikaitse eesmärgiks on kindlustada Eesti riigi iseseisvus ja sõltumatus, territoriaalne terviklikkus, põhiseaduslik kord ning rahva turvalisus.

Väikeriigina on Eestile usutava ja toimiva riigikaitse ülesehitamine suur väljakutse. Eesti riigikaitse on üles ehitatud totaalkaitse põhimõtet järgides. See tähendab, et sõjalise ohu ennetamiseks ja tõrjumiseks rakendatakse kõiki riiklikke ressursse ühtselt koos kogu rahva jõupingutustega. Totaalkaitse hõlmab nii riigi sõjalist kaitset, tsiviilsektori toetust sõjalisele kaitsetegevusele, rahvusvahelist tegevust ning koostööd, sisejulgeoleku ja rahva turvalisuse tagamist, riigi elutähtsate teenuste toimekindluse tagamist kui ka rahva psühholoogilist kaitset. Eesti Kaitseväe peamine lahinguline jõud põhineb reservväel. Ajateenistus on Eestis kohustuslik ja vältab 8–11 kuud.

​Eesti pikaajaline positsioon on olnud, et kaasaegses, ettearvamatus maailmas ei piisa väikeriigile ainult iseseisva kaitsevõime ülesehitamisest. Seetõttu on Eesti oma julgeoleku tagamiseks liitunud ka NATO ja Euroopa Liiduga. Liikmelisus nendes organisatsioonides annab Eestile täiendavaid julgeolekutagatisi, kuid paneb ka täiendavaid kohustusi osaleda rahvusvahelises koostöös tagamaks stabiilsust ja julgeolekut.

Lisateave artikli kohta