Rahvusvaheline koostöö ja osalemine välisoperatsioonidel

​Eesti sõjalises riigikaitses on oluline roll ka rahvusvahelisel koostööl. Eelkõige tuleb ära märkida kolme Balti riigi sõjalise koostöö projekte ning osalust NATO ja EL poolt juhitud rahvusvahelistel operatsioonidel.

Balti riikide sõjaline koostöö
Balti koostöö raames on täna käimas mitmeid erinevaid projekte. Üks kõige tuntumaid on Balti Kaitsekolledž (BDCOL). Alates 1999. aastast õpetatakse kolme Balti riigi vanemstaabiohvitsere ühiselt Tartus paiknevas kolledžis 11-kuulistel kursustel. Rahvusvahelise õpetajate koosseisu käe all on lisaks Balti riikide ohvitseridele saanud ettevalmistuse ohvitserid enam kui 20 riigist.

​Balti miinitõrjeeskaader BALTRON moodustati 1998. aastal ning selle eesmärgiks oli arendada Balti riikide merevägede koostegutsemisvõimet nii merekaitse kui ka turvalisuse tagamisel Läänemerel. Läbi ühisõppuste aitab projekt valmistada ette laevade meeskondi osalema NATO miinitõrjeüksuste tegevuses.

Balti Õhuseire projekt BALTNET algatati samuti 1998. aastal eesmärgiga luua Balti regioonis ühtne lennuliikluse tuvastamise, vaatluse ja kontrolli süsteem. Peale NATOga liitumist on BALTNET integreeritud NATO ühtsesse õhukaitsesüsteemi.

​Balti Pataljon BALTPAT oli esimene suurem Balti riikide koostööprojekt, mis algatati juba 1994. Algselt oli eesmärgiks Balti riikidest ühtse jalaväepataljoni lähetamine rahutagamisoperatsioonile. Olgugi, et esialgsel kujul pataljoni rahutagamisoperatsioonidele ei lähetatud, aitas projekt oluliselt kaasa kolme Balti riigi maaväe üksuste koostegutsemisvõime tõstmisele ning NATO juhtimisprotseduuride ja standardite juurutamisele. 2010. aasta esimeses pooles kuulus kolme Balti riigi allüksustest koosnev BALTPAT ka NATO kiirreageerimisjõudude (NRF) koosseisu, olles valmis vajadusel lühikese etteteatamisega osalema sõjaliste ja humanitaarkriiside lahendamisel.

​Rahvusvahelised operatsioonid
Eesti kaitseväe üksused alustasid osalemist rahvusvahelistel operatsioonidel 1995. aastal. Eesti kaitseväelased on osalenud erinevatel operatsioonidel Horvaatias, Bosnias, Liibanonis, Afganistanis ja Iraagis ning neis on osalenud üle 1800 kaitseväelase.

​Eesti Kaitsevägi alustas oma osalust rahvusvahelistel operatsioonidel kuni rühma suuruste allüksustega erinevatel rahutagamis- ja rahuvalvemissioonidel. Täna on meie kaitseväelaste poolt täidetavad ülesanded muutunud keerukamateks ja ohtlikemaks. Nii näiteks osaleb meie tugevdatud kompanii suurune allüksus Afganistanis ka otseses lahingutegevuses.

Eesti rahvusvaheliste kohustuste täitmine erinevatel välisoperatsioonidel on eelkõige elukutseliste sõduritega komplekteeritud üksuste ja allüksuste ülesanne. Eesti sõdurid on operatsioonidel saanud väga kiitvaid hinnanguid ning pälvinud liitlaste usalduse.

Lisateave artikli kohta