Riigikogu

Sisukord

 • Riigikogu põhiseaduslik roll

  Eesti Vabariigi põhiseaduse kohaselt on Eestis kõrgeima võimu kandjaks rahvas, kes teostab oma võimu seadusandliku esindusorgani Riigikogu kaudu. Riigikogust käivad läbi kõik riigielu olulisemad küsimused ...
  Loe edasi »

 • Seadusloome

  Kõik seadused peavad jõustumiseks saama Riigikogu heakskiidu. Seaduste algatamise õigus on Riigikogu liikmel, fraktsioonil, komisjonil ja Vabariigi Valitsusel. Kõige suurem osa Riigikogus arutatavatest olulistest eelnõudest ...
  Loe edasi »

 • Täitevvõimu kontroll

  Riigikogu teine oluline funktsioon seadusloome kõrval on kontroll täitevvõimu üle, nii näiteks kuulub parlamendi pädevusse mitmete kõrgete ametiisikute määramine: Riigikogu kinnitab ametisse peaministri, lisaks on ...
  Loe edasi »

 • Valimissüsteem ja Riigikogu koosseis

  Riigikogu valimistel võivad osaleda kõik vähemalt 18-aastased teovõimelised Eesti kodanikud. Riigikogusse kandideerimisel on nõudmised rangemad — Riigikogu liige peab olema vähemalt 21-aastane. 
  Loe edasi »

 • Välisviited


  Loe edasi »