Riigikontroll

Sisukord

 • Riigikontrolli roll ja pädevus

  Eesti Vabariigi põhiseaduse ja Riigikontrolli seaduse järgi on Riigikontroll oma tegevuses sõltumatu majanduskontrolli teostav riigiorgan. Riigikontrolli pädevuses pole teostada riigivõimu ega kedagi karistada. Tema ülesanne ...
  Loe edasi »

 • Auditipädevus

  Riigikontrolli auditipädevus ehk nende organisatsioonide ring, keda Riigikontroll audititeerida saab, on olnud pidevas muutumises, sõltudes ühiskonna muutumisest ja ootustest Riigikontrollile. Samuti on aja jooksul lisandunud ...
  Loe edasi »

 • Strateegilised valikud

  Riigikontrolli seadus sätestab, et Riigikontrollile ei saa anda kohustuslikke auditiülesandeid. Riigikontroll otsustab iseseisvalt auditite läbiviimise, aja ja iseloomu ning tema töö aluseks on riigikontrolöri kinnitatud ...
  Loe edasi »

 • Finantsaudit

  Finantsauditite eesmärgiks on saavutada korrektne ja täielik finantsaruandlus, mis võimaldaks parandada kogu avaliku sektori finantsjuhtimist ning looks ühtlasi parimad eeldused tulemuslikkuse auditeerimiseks.
  Loe edasi »

 • Tegevusriskide audit

  Tegevusriskide auditiga hinnatakse selliste kontrollisüsteemide toimimist riigiasutustes, mis peavad tegema minimaalseks raha seaduslikku ja sihipärast kasutamist ohustavad riskid. Erinevalt traditsioonilisest finantsjuhtimise auditist ei uurita tegevusriskide ...
  Loe edasi »

 • Tulemusaudit

  Tulemusaudit on keskendunud kolmele avaliku halduse aspektile: säästlikkusele, tõhususele ja mõjususele.
  Loe edasi »

 • Auditialased suhted parlamendiga

  Ajaloolistest, kultuurilistest ja poliitilistest mõjuritest tulenevalt on riigikontrollide ja parlamentide suhted riigiti erinevad: riigikontroll võib olla täitev- või seadusandliku võimu osa või neist sõltumatu. Eesti ...
  Loe edasi »

 • Auditialased suhted valitsusega

  Valitsusega on Riigikontrollil tööalaselt kõige tihedam seos. Mis tahes aruannet, tegevust või sõlmküsimust auditeerides käsitletakse seda alati kellegi „omana”, kellegi vahetu kohustusena muretseda ja vastutada ...
  Loe edasi »

 • Välisviited


  Loe edasi »