Valitsus ja täitevvõim

Sisukord

 • Valitsus

  Eesti rahva poolt 1992. aastal vastu võetud Eesti Vabariigi põhiseaduse kohaselt kuulub täidesaatev võim Eestis Vabariigi Valitsusele. Valitsus on täidesaatva võimu tipp, täitevvõimu struktuur tervikuna ...
  Loe edasi »

 • Ministeeriumid

  Vabariigi Valitsuse seaduse kohaselt on Eestis 11 ministeeriumi ja koos peaministri, regionaalministri ning nn portfellita ministriga kokku kõige rohkem 15 ministrit. Kõik täidesaatva võimu valdkonnad ...
  Loe edasi »

 • Täidesaatva riigivõimu asutused ja avalik teenus

  Poliitika kujundamise ülesannete ja haldusaktide ning -toimingute abil üksikjuhtumite lahendamine ei ole Eestis järjekindlalt eristatud. Halduskorralduse algne idee oli, et ministeerium on valdkonna poliitika kujundaja ...
  Loe edasi »

 • Täidesaatva võimu kontroll

  Täidesaatev võim on kõige suurem ja potentsiaalselt kõige võimsam võimuharu, kelle käsutuses on enamik riigieelarve vahenditest. Näiteks on täidesaatva võimuharu ulatuse tõttu peaaegu võimatu saada ...
  Loe edasi »

 • Välisviited


  Loe edasi »