Soome, Taani ja Rootsi vabatahtlikud Eesti Vabadussõjas

​Vabadussõjas sõdisid Eesti vägede ülemjuhatuse alluvuses ka mõned välisriikidest pärit vabatahtlikest moodustatud väeosad. Kõige arvukam vabatahtlike hulk pärines Soomest, kust saabus ümmarguselt 3500 vabatahtlikku, kes jagunesid kahte rügementi (Eesti sõjaväes oli 1919. a kevadeks u 75 000 meest). Soome vabatahtlikud olid hea võitlusvaimuga, kuid soomlaste puhul mängis kõige olulisemat rolli positiivne moraalne efekt, mille nende saabumine Eesti sõjaväes ja ühiskonnas tekitas. 1919. a märtsis ja aprillis läksid vabatahtlikud järk-järgult tagasi Soome, olles kaotanud langenutena ligi 150 meest.

Taanist jõudis Eestisse 209 vabatahtlikku (neist enamik aprillis 1919), kes moodustasid ühe kompanii. See oli küll suure võitlusvõimega üksus, kuid oma väiksuse tõttu ei saa tema rolli Vabadussõjas tähtsaks pidada. Septembris, lepingu lõppemisel, lahkusid taanlased koju, olles kaotanud 19 meest surnutena.

1919. a veebruaris oli moodustatud ka Rootsi vabatahtlike üksus, millesse kogunes umbes 300 meest (neist osa eestirootslased). Mais saadeti üksus siiski laiali, sest oli selgunud, et selle võitlusvõime oli väike. Rootslased kaotasid selle ajani üksikud mehed.

Lisateave artikli kohta