Soomepoisid

Soomepoisid on Teise maailmasõja ajal Soome relvajõududes teeninud eestlaste üldnimetus
 
Esimesed eestlased läksid vabatahtlikena Soome Talvesõtta 1939/40. a talvel salaja, sest Eesti oli end neutraalseks kuulutanud. Rindele enamik mehi ei jõudnud. Üle jää põgeneti Soome ka talvel 1940/41. Juunis 1941 formeeriti Soomes eestlastest luuregrupp Erna, mis saadeti alanud Saksamaa ja NSV Liidu sõjas dessandina Punaarmee tagalasse Eestisse. Pärast Eesti vallutamist sakslaste poolt saadeti Erna laiali. Osa mehi läks Soome tagasi ja teenis kaugluures.

Massilisem Soome põgenemine algas 1943, kui Saksa okupatsioonivõimud hakkasid tegema varjatud mobilisatsiooni – kõik 1919–1924 sündinud mehed kohustati asuma teenima sõjatööstuses või sõjaväe abiteenistuses, kutsealustele avaldati aga survet astuda „vabatahtlikult” Saksa sõjaväkke. 1943. a mobilisatsiooni eest Soome põgenenutest formeeriti seal eesti jalaväerügement (JR 200). Rügemendis oli kaks jalaväepataljoni ja see võitles Soome Jätkusõjas 1944. a suvel Karjala Kannasel. Eestlasi teenis ka teistes Soome armee rügementides ja mereväes.

1944. a augustis toodi eestlased rindelt ära ja enamik neist pöördus tagasi Eestisse. Ühelt poolt soovisid mehed võidelda Punaarmee vastu kodumaa pinnal, teiselt poolt valmistus Soome eraldirahuks NSV Liiduga ning välismaa vabatahtlikke oleks ähvardanud väljaandmine. Sakslased lubasid Soome võimudele, et tagasipöördujaid ei karistata. Mõnisada meest jäi Soome ja toimetati Soome võimude heakskiidul hiljem Rootsi.

Eestis arvati soomepoisid Relva-SSi koosseisu. Moodustati kaks pataljoni, millest üks saadeti Emajõe rindele, kus see oma vaprusega silma paistis; teist pataljoni ei jõutud rindele saata. Küll aga osutasid soomepoisid relvastatud vastupanu taganevatele sakslastele, kes üritasid neid Saksamaale evakueerida. 

Soomepoiste üldarvuks hinnatakse u 3500. Nad esindasid nn kolmandat teed – mehi, kes võitlesid Eesti iseseisvuse taastamise eest ega soovinud sõdida ei Saksa väes ega Punaarmees.


VÄLISVIITED:

Lisateave artikli kohta