Tartu Ülikool

Eesti vanim ja prestiižseim ülikool

Tartu Ülikooli (TÜ) ehk Academia Gustaviana asutas Rootsi kuningas Gustav II Adolf 1632. a. Nelja teaduskonnaga ladinakeelne ülikool oli mõeldud tollal Rootsi kuningriigi koosseisus olnud Eesti-, Liivi- ja Ingerimaa vajaduste rahuldamiseks kõrgema haridusega ametnike järele ning keskvõimu tugevdamiseks uutes valdustes. Rootsi-Vene sõja tõttu suleti ülikool Tartus 1656. a ja avati alles 1690. Hiljem, 1699. a, koliti ülikool Pärnusse, kus 1710 suleti.

1802 avati TÜ Vene keisririigi saksakeelse ülikoolina Eesti-, Liivi- ja Kuramaa jaoks. Algul oli ülikoolis neli, hiljem viis teaduskonda. TÜ-l oli suur roll Euroopa teaduskorralduse ja teadussaavutuste impordis Venemaale. TÜ oli ka baltisaksa ühtsuse alustalasid, olles Liivi-, Eesti- ja Kuramaa üliõpilaste ja õpetlaste vaimne keskus ning ühtlasi seisustevahelise läbikäimise paik. TÜ-l oli suur roll eestlaste ja lätlaste rahvuslikus ärkamises ning poola haritlaskonna väljaõpetamises. 1890. aastate alguses TÜ venestati, Tartusse tuli palju venekeelseid üliõpilasi. Kahanes baltisaksa tudengite hulk, kuid kiiresti kasvas läti, eesti ja juudi üliõpilaste arv. 1918. a mais vene ülikool Tartus suleti.

1918. a septembrist novembrini tegutses TÜ Saksa okupatsioonivõimude kontrolli all saksakeelsena (Landesuniversität). 1. detsembril 1919 avati TÜ eestikeelse ülikoolina. TÜ oli eesti rahvusliku haritlaskonna taimelava, sellel oli suur roll eesti rahvusteaduste viljelemisel. 1940–1941 nimetati ülikool Tartu Riiklikuks Ülikooliks (TRÜ) ja alustati selle sovetiseerimist, ühena esimestest sammudest suleti usuteaduskond. Saksa okupatsiooni ajal tegutses 1942–1944 Eesti Omavalitsuse Tartu Ülikoolina. 1944–1989 oli TRÜ üks kuuest Eesti kõrgkoolist ning kuulus NSV Liidu 80 juhtülikooli hulka. Sovetiseeritud TRÜ-s jätkus siiski eestikeelne õpe, ülikoolil oli tähtis osa eesti haritlaskonna säilitamisel ja rahvusliku meele alalhoidmisel. 1989 taastati TÜ ajalooline nimi. 2009. aastal oli TÜ-l 18 000 üliõpilast ja 1700 akadeemilist töötajat, 10 teaduskonda ja 5 kolledžit.


VÄLISVIITED:

Lisateave artikli kohta