Varese valitsus

Okupeeritud Eesti Vabariigis 1940. a suvel NSV Liidu moodustatud marionetlik üleminekuvalitsus

16. juunil 1940 esitas NSV Liit Eesti Vabariigile ultimaatumi, milles nõuti uue valitsuse moodustamist. Samal päeval esitas Jüri Uluotsa valitsus tagasiastumispalve. NSV Liidu sõjaliste ähvarduste survel lubati Eestisse siseneda Punaarmee lisavägedel (nn Narva diktaat), millega sai sisuliselt alguse Eesti okupeerimine. Samal ajal  algas Eesti hõivamise kohapealse korraldaja, erivolinikuna siia läkitatud ÜK(b)P KK sekretäri Andrei Ždanovi ning NSV Liidu saatkonna juhtnööride järgi marionetliku valitsuse komplekteerimine. NSV Liidu plaanide hulka kuulus valitsuse sujuv vahetus, vältimaks liigset rahvusvahelist tähelepanu ja riigisisest vastupanu. Peaministriks valiti NSV Liidule sõbralik arst ja luuletaja Johannes Vares. Ministriteks määrati vasakpoolsed intellektuaalid ja töölisliikumise tegelased. Varesest märksa tuntumad olid peaministri asetäitja Hans Kruus, kes oli Tartu Ülikooli ajalooprofessor, välisminister Nigol Andresen, kes oli olnud Riigikogu liige, ning põllutööminister Aleksander Jõeäär, kes oli Eesti Vabariigis vasakpoolse Eesti Sotsialistliku Tööliste Partei liidreid ja pikaaegne Riigikogu liige. Uude valitsusse ei määratud ühtegi kommunisti, kuid juba juulis astus enamik valitsuse liikmetest kommunistlikusse parteisse.  

21. juunil korraldati Eesti linnades NSV Liidu esindajate juhtimisel demonstratsioone, kus nõuti valitsuse tagasiastumist. Legaliseerimaks riigipööret, esitati samal päeval president Konstantin Pätsile peaministrikandidaat ja valitsuse ministreid. Järgmisel päeval astus valitsus ametisse. NSV Liidu kontrolli all tegutsev Varese valitsus oli ametis kuni 25. augustini 1940, kui Eesti NSV konstitutsiooni vastuvõtmisega Riigivolikogu poolt lakkasid olemast Eesti Vabariigi aegsed riigivõimuorganid. Enamik Varese valitsuse liikmetest jätkas siis Eesti NSV valitsuse ministreina või muul juhtival kohal.  

Lisateave artikli kohta