Otsingutulemused päringule "tartu"

Leiti ligikaudu 500 tulemust / Näitan 1-10
     

Tartu

Eesti vanima kroonikates mainitud linnana on Tartu olnud juba alates 13... Tänu kiirelt kasvavale ja nooruslikule vaimupotentsiaalile on Tartu alati sekundeerinud ja tihti koguni vastandunud Tallinna juhtrollile. Lisaks ülikoolile ja osalt selle baasil on Tartusse rajatud veel mitmed olulised õppeasustused:.. Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused ja Balti Kaitsekolledž. Ehkki Tartut võib pidada eelkõige üle-eestiliseks ülikoolilinnaks ning teadus-, kultuuri- ja hariduskeskuseks, on Tartu kogu aeg olnud ka Lõuna-Eesti olulisim kaubanduskeskus... Piirkonna tõmbekeskusena on Tartu ..

Tartu rahu

​Eesti ja Nõukogude Venemaa vahel 2. veebruaril 1920 sõlmitud rahuleping, mis lõpetas Vabadussõja Vabadussõja lõpetamise soov ilmnes Eestis juba suvel 1919, kuid toona pidi valitsus arvestama Entente’i riikide ja naabermaadega, kes olid vastu rahukõnelustele enamlastega. Murrangu tõi kaasa Vene valgete Loodearmee pealetungi läbikukkumine sügisel 1919, mis halvendas Eesti sõjalis-poliitilist olukorda ja muutis lääneriikide suhtu­mist. Rahuläbirääkimised algasid Tartus 5. detsembril 1919. Eesti delegatsiooni juhtis Jaan Poska,..

Tartu Ülikool

Eesti vanim ja prestiižseim ülikool Tartu Ülikooli (TÜ) ehk Academia Gustaviana asutas Rootsi kuningas Gustav II Adolf 1632. a. Nelja teaduskonnaga ladinakeelne ülikool oli mõeldud tollal Rootsi kuningriigi koosseisus olnud Eesti-, Liivi- ja Ingerimaa vajaduste rahuldamiseks kõrgema haridusega ametnike järele ning keskvõimu tugevdamiseks uutes valdustes. Rootsi-Vene sõja tõttu suleti ülikool Tartus 1656... Tartusse tuli palju venekeelseid üliõpilasi... a mais vene ülikool Tartus suleti... 1940–1941 nimetati ülikool Tartu Riiklikuks Ülikooliks (TRÜ) ja alustati selle ..

Teadus väljaspool Tartut

Sõjaeelses Eestis hakkas ka tuhmuma Tartu monopol teaduskeskusena. Juba 1917. aastal,.. et Tartule peaks tekkima teadus- ja akadeemilises elus ka vastukaal ja konkurent Tallinna näol... aga ka mõnede traditsiooniliste Tartuga seostatavate asutuste (Kõrgem Kunstikool) üleviimisega ning uute ülikoolide asutamisega (Tallinna Pedagoogikaülikool). Juba sõja eel mõnede visionääride peades liikunud mõte arstiteaduskonna osalisest Tallinna viimisest siiski aset ei leidnud,.. a aastal asutatud Eesti Teaduste Akadeemia asus veel Tartus...

Tapalt Tartusse

Tapa–Tartu raudteeühendusele asetatud ootuste õhkkonnas kujunes esimese rongi saabumine Tartu jaama 1876... Jaam oli kerkinud Tapa–Tartu tee ehitaja insener Samsoni valitud asukohta,.. Tartu arhitektuuri uurinud Mart Siilivase hinnangul võib ülevenemaalise näidisprojekti kohalik mugandus olla Tapa–Tartu raudtee ehitusel sektsiooniinsenerina tegutsenud Hermann von Stavenhageni töö. Põhiosas ühekorruselist sümmeetrilist hoonet liigendavad kolm kahekorruselist põikmahtu,..Kuivõrd Tapa–Tartu teeharu lõppes esialgu Tartus,..

Reaalteadused 19. saj. Tartus

.. on Tartus silmapaistval kohal olnud astronoomia... Omapärase “virtuaalse” mälestusmärgina kuulub UNESCO maailmapärandisse Struve juhendamisel aastail 1822–1827 piki Tartu meridiaani — oli ka selline Greenwichi ja Pulkovo kõrval — Põhja-Jäämerest Doonau suudmeni toimunud kraadimõõtmine... et Tartuga poleks olnud seotud füüsika ajalukku läinud mehi — elektrimootori üks leiutajad Moritz Hermann Jacobi (1801–1874), kes Tartus oli tsiviilehituse õppejõud,.. et paljudele teaduslukku läinud meestele oli Tartu liiga tagasihoidlikke võimalusi pakkuv ning nii võib ..

Keiserlik Tartu Ülikool

.. aastal Tartusse taasrajatud ülikool kujunes kogu saksa kultuuri mõju all olevate Venemaa Balti provintside teaduselu keskuseks... Humboldti ideede valgusel loodi Tartusse tüüpiline teadusülikool,.. Tartu omanäolisust Venemaa oludes rõhutas ka see,.. Sellistes oludes sai Tartust tähtis hariduskeskus nt juutidele ja poolakatele... Tartus töötas majandus- ja sotsiaalpoliitika õppejõuna Karl Wilhelm Bücher (1847–1930), kellest hiljem,.. Sageli ei jäänud kohalik kogukond paraku ka ise reaktsioonilisuses tagasihoidlikuks — siinse eliidi survet tundsid lühikest aega (1863..

Arstiteadused

.. mille tuntuimaks esindajaks Tartus oli Georg Dragendorff (1836–1898). Tartu arstiteadlased panustasid evolutsiooniõpetuse väljakujunemisse... Eksperimentaalembrüoloogia alusepanijaks loetakse Tartu anatoomiaprofessor August Rauberit (1841–1917). Tartu ülikoolis aastail 1886–1891 töötanud maailmakuulus psühhiaater Emil Wilhelm Magnus Georg Kraepelin (1856–1926) sai kõige muu kõrval (diagnoosis näiteks oma Tartu perioodil uue haiguse — skisofreenia) psühhiaatria eksperimentaalsete meetodite üheks pioneeriks...

Impeeriumi teenistuses

.. sajandi Tartus mainida eelkõige Nikolai Pirogovi (1810–1881), Tartu ülikoolis aastail 1829–1939 eksisteerinud nn Professorite Instituudi kasvandikku... et idee Tartust,.. et Eesti üksi oma miljoni elanikuga on Tartu ülikooli jaoks liiga väike... Omaette fenomen on rohuteadlastega seotu — Tartu ülikooli farmaatsiainstituut oli nimelt aastast 1844 ainus koht Venemaal,.. mis sai koduses Tartus sageli saatuslikuks nii mõnelegi eesti soost tulevasele õpetlasele tema kohalike baltisakslastest kolleegide ja konkurentide poolt...

Elitaarne haridus ja kõrgkultuur

.. Tallinnas ja Tartus avati gümnaasiumid... mis muutis Tartu gümnaasiumi ülikooliks — kuninga auks Academia Gustaviana nime all... Ida-Eesti ja Loode-Venemaa alasid), mil Ida-Eesti ja Tartu olid Vene võimu all,.. avati ülikool taas Tartus,.. Enne Tartu Academia avamist oli Rootsi riigis vaid üks,.. Tartu sobis ülikoolilinnaks hästi oma keskse asendi tõttu,.. et Tartus oli Poola valitsuse ajal tegutsenud katoliiklik kõrgem õppeasutus — jesuiitide gümnaasium... Ehkki humanistlikus vaimus asutatud Tartu ülikool oli põhimõtteliselt avatud kõigist seisustest inimestele,.. ..