J. Varese nukuvalitsus

Autor(id): Fotograaf tuvastamata. / Allikas: Eesti Ajaloomuuseum (N16667) Atsetaatfilm. 2,4x3,6cm.
Käesoleva kujutise kopeerimine ja avaldamine on lubatud ainult Eesti Ajaloomuuseumi loal

21.juunil 1940 moodustatud valitsus eesotsas J.Vares-Barbarusega. (Repro fotost 33x24 cm, ENSV OR Kino-,foto- fonodokumentide osakond Nr 25. repro: 20.05.1964.)
Esireas istuvad vasakult põllutööminister Aleksander Jõeäär, välisminister Nigol Andresen, siseminister Maksim Unt (lasti maha 30. 7. 1941), peaminister Johannes Vares (tegi enesetapu 29. 11. 1946), peaministri asetäitja Hans Kruus, majandusminister Juhan Nihtig (suri Sverdlovski oblastis 19. 10. 1942) ja sõjavägede juhataja kin-mjr Gustav Jonson (suri 15. 11. 1942 Tšeljabinski vangilaagris); tagareas vasakult riigikontrolöri abi Heino Ahven, õiguskantsler Anton Palvadre (suri 16. 1. 1942 Sosva vangilaagris), kohtuminister (kuni 4. 7.) Boris Sepp (suri 24. 11. 1941. Gorki oblastis vangilaagris), teedeminister Orest Kärm (hukati sakslaste poolt 1942), sõjaminister Tõnis Rotberg (suri 24. 7. 1953 Irkutski oblastis Taišeti vangilaagris), haridusminister Johannes Semper, sotsiaalminister Neeme Ruus (hukati sakslaste poolt 2. 6. 1942), valitsuse nõunik Johannes Klesment ja riigisekretär Karl Terras (suri 25. 2. 1942 Kirovi vanglas).