VIDEO: Üleliidulise Kommunistliku (bolševike) Partei lühikursuse trükkimine Eestis 1940. aasta oktoobris