VIDEO: Johannes Lauristin teeb marionettvolikogu avaistungi esimesel koosolekul ettepaneku kuulutada Eesti Nõukogude Sotsialistlikuks Vabariigiks