Поле с дубами недалеко от деревни Ратла на острове Сааремаа